Etap III

Najkorzystniejszy wariant realizacji przedsięwzięcia zostanie wskazany na podstawie analiz przeprowadzonych w Etapach I i II oraz poparty szczegółową analizą wariantów przeprowadzoną w Etapie III.

Etap III obejmuje następujące zadania:

Zadanie III.1 - Analiza otoczenia społeczno – gospodarczego
Zadanie III.2 - Analiza popytu na transport wodny śródlądowy
Zadanie III.3 - Analiza instytucjonalno – prawna
Zadanie III.4 - Analiza techniczna
Zadanie III.5 - Analiza środowiskowa
Zadanie III.6 - Plan realizacji
Zadanie III.7 - Analiza kosztów i korzyści
Zadanie III.8 - Uzasadnienie biznesowe

Szczegółowe informacje na temat realizacji Etapu zostaną przedstawione w kolejnych miesiącach.