Etap II

Lista wariantów do uszczegółowienia na Etapie III zostanie utworzona w wyniku przeprowadzonej analizy wielokryterialnej wariantów wybranych w Etapie I do dalszej analizy.

Etap II obejmuje następujące zadania:

Zadanie II.1 - Uzgodnienie z Zamawiającym kryteriów i wag do poszczególnych kryteriów
Zadanie II.2 - Przeprowadzenie analizy wielokryterialnej i rekomendacja optymalnych wariantów
Zadanie II.3 - Akceptacja wyników analizy wielokryterialnej przez Zamawiającego

Szczegółowe informacje na temat realizacji Etapu zostaną przedstawione w kolejnych miesiącach.